Schoon
Kopiëren
Comic Sans MS
Times New Roman
Arial
Arial Black
Bookman Old Style
Century Gothic
Comic Sans MS
Courier
Courier New
Garamond
Georgia
Impact
Lucida Console
MS Sans Serif
MS Serif
Palatino Linotype
Tahoma
Trebuchet MS
Verdana
14
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30
34
38
42
46
52
56
64
72
108
Symbool: 0
Woord: 0
Zin: 0

Zet letters om in kleine letters (kleine letters)

Converteer alle letters naar kleine letters

Met deze tool kunt u alle letters in de tekst omzetten van hoofdletters naar kleine letters of alle hoofdletters naar kleine letters veranderen. Een verandering in kleine letters voor de hele of een deel van de tekst kan nodig zijn om de tekst om te zetten in de juiste vorm, waarin alle letters kleine letters zijn, met uitzondering van de eerste letter van het eerste woord in een zin, eigen woorden of andere varianten, afhankelijk van de daarin vastgelegde taal en regels.

Functie
Register
Willekeurige volgorde
Omgekeerde volgorde
Zoek en vervang