RGB
HSL
HEX
Lägg till
Grå
Gainsboro
#DCDCDC
220, 220, 220
LightGrey
#D3D3D3
211, 211, 211
LightGray
#D3D3D3
211, 211, 211
Silver
#C0C0C0
192, 192, 192
DarkGray
#A9A9A9
169, 169, 169
DarkGrey
#A9A9A9
169, 169, 169
Gray
#808080
128, 128, 128
Grey
#808080
128, 128, 128
DimGray
#696969
105, 105, 105
DimGrey
#696969
105, 105, 105
LightSlateGray
#778899
119, 136, 153
LightSlateGrey
#778899
119, 136, 153
SlateGray
#708090
112, 128, 144
SlateGrey
#708090
112, 128, 144
DarkSlateGray
#2F4F4F
47, 79, 79
DarkSlateGrey
#2F4F4F
47, 79, 79
Black
#000000
0, 0, 0
Vit
White
#FFFFFF
255, 255, 255
Snow
#FFFAFA
255, 250, 250
Honeydew
#F0FFF0
240, 255, 240
MintCream
#F5FFFA
245, 255, 250
Azure
#F0FFFF
240, 255, 255
AliceBlue
#F0F8FF
240, 248, 255
GhostWhite
#F8F8FF
248, 248, 255
WhiteSmoke
#F5F5F5
245, 245, 245
Seashell
#FFF5EE
255, 245, 238
Beige
#F5F5DC
245, 245, 220
OldLace
#FDF5E6
253, 245, 230
FloralWhite
#FFFAF0
255, 250, 240
Ivory
#FFFFF0
255, 255, 240
AntiqueWhite
#FAEBD7
250, 235, 215
Linen
#FAF0E6
250, 240, 230
LavenderBlush
#FFF0F5
255, 240, 245
MistyRose
#FFE4E1
255, 228, 225
Röd
IndianRed
#CD5C5C
205, 92, 92
LightCoral
#F08080
240, 128, 128
Salmon
#FA8072
250, 128, 114
DarkSalmon
#E9967A
233, 150, 122
LightSalmon
#FFA07A
255, 160, 122
Crimson
#DC143C
220, 20, 60
Red
#FF0000
255, 0, 0
FireBrick
#B22222
178, 34, 34
DarkRed
#8B0000
139, 0, 0
Orange
LightSalmon
#FFA07A
255, 160, 122
Coral
#FF7F50
255, 127, 80
Tomato
#FF6347
255, 99, 71
OrangeRed
#FF4500
255, 69, 0
DarkOrange
#FF8C00
255, 140, 0
Orange
#FFA500
255, 165, 0
Gold
#FFD700
255, 215, 0
Gul
Yellow
#FFFF00
255, 255, 0
LightYellow
#FFFFE0
255, 255, 224
LemonChiffon
#FFFACD
255, 250, 205
LightGoldenrodYellow
#FAFAD2
250, 250, 210
PapayaWhip
#FFEFD5
255, 239, 213
Moccasin
#FFE4B5
255, 228, 181
PeachPuff
#FFDAB9
255, 218, 185
PaleGoldenrod
#EEE8AA
238, 232, 170
Khaki
#F0E68C
240, 230, 140
DarkKhaki
#BDB76B
189, 183, 107
Lavender
#E6E6FA
230, 230, 250
Thistle
#D8BFD8
216, 191, 216
Plum
#DDA0DD
221, 160, 221
Grön
GreenYellow
#ADFF2F
173, 255, 47
Chartreuse
#7FFF00
127, 255, 0
LawnGreen
#7CFC00
124, 252, 0
Lime
#00FF00
0, 255, 0
LimeGreen
#32CD32
50, 205, 50
PaleGreen
#98FB98
152, 251, 152
LightGreen
#90EE90
144, 238, 144
MediumSpringGreen
#00FA9A
0, 250, 154
SpringGreen
#00FF7F
0, 255, 127
MediumSeaGreen
#3CB371
60, 179, 113
SeaGreen
#2E8B57
46, 139, 87
ForestGreen
#228B22
34, 139, 34
Green
#008000
0, 128, 0
DarkGreen
#006400
0, 100, 0
YellowGreen
#9ACD32
154, 205, 50
OliveDrab
#6B8E23
107, 142, 35
Olive
#808000
128, 128, 0
DarkOliveGreen
#556B2F
85, 107, 47
MediumAquamarine
#66CDAA
102, 205, 170
DarkSeaGreen
#8FBC8F
143, 188, 143
LightSeaGreen
#20B2AA
32, 178, 170
DarkCyan
#008B8B
0, 139, 139
Teal
#008080
0, 128, 128
Blå
Aqua
#00FFFF
0, 255, 255
Cyan
#00FFFF
0, 255, 255
LightCyan
#E0FFFF
224, 255, 255
PaleTurquoise
#AFEEEE
175, 238, 238
Aquamarine
#7FFFD4
127, 255, 212
Turquoise
#40E0D0
64, 224, 208
MediumTurquoise
#48D1CC
72, 209, 204
DarkTurquoise
#00CED1
0, 206, 209
CadetBlue
#5F9EA0
95, 158, 160
SteelBlue
#4682B4
70, 130, 180
LightSteelBlue
#B0C4DE
176, 196, 222
PowderBlue
#B0E0E6
176, 224, 230
LightBlue
#ADD8E6
173, 216, 230
SkyBlue
#87CEEB
135, 206, 235
LightSkyBlue
#87CEFA
135, 206, 250
DeepSkyBlue
#00BFFF
0, 191, 255
DodgerBlue
#1E90FF
30, 144, 255
CornflowerBlue
#6495ED
100, 149, 237
MediumSlateBlue
#7B68EE
123, 104, 238
RoyalBlue
#4169E1
65, 105, 225
Blue
#0000FF
0, 0, 255
MediumBlue
#0000CD
0, 0, 205
DarkBlue
#00008B
0, 0, 139
Navy
#000080
0, 0, 128
MidnightBlue
#191970
25, 25, 112
Violett
Violet
#EE82EE
238, 130, 238
Orchid
#DA70D6
218, 112, 214
Fuchsia
#FF00FF
255, 0, 255
Magenta
#FF00FF
255, 0, 255
MediumOrchid
#BA55D3
186, 85, 211
MediumPurple
#9370DB
147, 112, 219
BlueViolet
#8A2BE2
138, 43, 226
DarkViolet
#9400D3
148, 0, 211
DarkOrchid
#9932CC
153, 50, 204
DarkMagenta
#8B008B
139, 0, 139
Purple
#800080
128, 0, 128
Indigo
#4B0082
75, 0, 130
SlateBlue
#6A5ACD
106, 90, 205
DarkSlateBlue
#483D8B
72, 61, 139
Brun
Cornsilk
#FFF8DC
255, 248, 220
BlanchedAlmond
#FFEBCD
255, 235, 205
Bisque
#FFE4C4
255, 228, 196
NavajoWhite
#FFDEAD
255, 222, 173
Wheat
#F5DEB3
245, 222, 179
BurlyWood
#DEB887
222, 184, 135
Tan
#D2B48C
210, 180, 140
RosyBrown
#BC8F8F
188, 143, 143
SandyBrown
#F4A460
244, 164, 96
Goldenrod
#DAA520
218, 165, 32
DarkGoldenRod
#B8860B
184, 134, 11
Peru
#CD853F
205, 133, 63
Chocolate
#D2691E
210, 105, 30
SaddleBrown
#8B4513
139, 69, 19
Sienna
#A0522D
160, 82, 45
Brown
#A52A2A
165, 42, 42
Maroon
#800000
128, 0, 0
Grundläggande
Black
#000000
0, 0, 0
Gray
#808080
128, 128, 128
Silver
#C0C0C0
192, 192, 192
White
#FFFFFF
255, 255, 255
Fuchsia
#FF00FF
255, 0, 255
Purple
#800080
128, 0, 128
Red
#FF0000
255, 0, 0
Maroon
#800000
128, 0, 0
Yellow
#FFFF00
255, 255, 0
Olive
#808000
128, 128, 0
Lime
#00FF00
0, 255, 0
Green
#008000
0, 128, 0
Aqua
#00FFFF
0, 255, 255
Teal
#008080
0, 128, 128
Blue
#0000FF
0, 0, 255
Navy
#000080
0, 0, 128

Html färgpalett med koder

Färgpalett

På den här sidan finns det alla namnen på färgerna som anges i W3C: s specifikationer, såväl som deras koder, inklusive koder för färgmodeller RGB, HSL och HEX. Detta innebär att dessa färger alltid kan användas om du inte kommer ihåg koden i någon färg eller dess skugga.

Klicka på den för att ändra färgen från tabellen. Färgen visas i färgpaletten. I paletten kan du också välja färg som drar skidorna med skugga och skjutreglage som ändrar mättnad och ljusstyrka.

Du kan också ändra färgen med tangentbordet: Välj rätt fält med knapparna "Tab" och "Shift+Tab" och sedan ändra innehållet i linjen. Om värdena på linjerna i numret kan du använda pilarna för att öka eller minska värdet med 1. För att tillämpa ändringar, klicka på Enter

Slumpmässig färggenerering

Detta verktyg har också förmågan att skapa slumpmässiga färger. För att göra detta använder du motsvarande knapp i färgpaletten.

Färgmodeller

I paletten kan du se information om färg, inklusive på olika färgmodeller. Följande färgmodeller stöds: RGB, HSL, HEX.

Konservering av paletten

Den högra panelen har en lista med sparade färger och deras kombinationer. Här kan du spara de valda färger och grupper av färger, färgerna i webbläsardatabasen bevaras. Du kan alltid dra nytta av en specifik färg, klicka bara på önskat element i listan över lagrad palett. Om du inte behöver en kombination längre kan du alltid ta bort den.

Lägg till