Rena
Kopiera
Comic Sans MS
Times New Roman
Arial
Arial Black
Bookman Old Style
Century Gothic
Comic Sans MS
Courier
Courier New
Garamond
Georgia
Impact
Lucida Console
MS Sans Serif
MS Serif
Palatino Linotype
Tahoma
Trebuchet MS
Verdana
14
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30
34
38
42
46
52
56
64
72
108
Symbol : 0
Ord : 0
Mening : 0

Transformera brev till kapital (titel)

Omvandling av alla brev till kapital

Det här verktyget låter dig konvertera alla bokstäver i texten från små bokstäver till huvudstaden eller ändra alla bokstäver i det nedre registret till den övre. Att byta till det övre registret för hela texten eller delen kan behövas om den måste fokuseras. Detta program låter dig välja ett avsnitt av den transformerade texten, vilket förenklar redigeringen av texten i sin helhet.

Funktioner
Registrera
Slumpmässig ordning
Omvänd ordning
Hitta och ersätta