Rena
Kopiera
Comic Sans MS
Times New Roman
Arial
Arial Black
Bookman Old Style
Century Gothic
Comic Sans MS
Courier
Courier New
Garamond
Georgia
Impact
Lucida Console
MS Sans Serif
MS Serif
Palatino Linotype
Tahoma
Trebuchet MS
Verdana
14
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30
34
38
42
46
52
56
64
72
108
Symbol : 0
Ord : 0
Mening : 0

Transformera bokstäver till små bokstäver (lägre register)

Transformation av alla bokstäver till små bokstäver

Det här verktyget låter dig konvertera alla bokstäver i texten från huvudstaden till små bokstäver eller ändra alla bokstäverna i det övre registret till det nedre. Förändring i det lägre registret för hela texten eller delen kan behövas för att konvertera texten till rätt form, där alla bokstäver är små bokstäver, exklusive den första bokstaven i det första ordet i meningen, ord av egna eller andra alternativ, beroende på beroende på språket och reglerna som är etablerade i det.

Funktioner
Registrera
Slumpmässig ordning
Omvänd ordning
Hitta och ersätta