Rena
Kopiera
Comic Sans MS
Times New Roman
Arial
Arial Black
Bookman Old Style
Century Gothic
Comic Sans MS
Courier
Courier New
Garamond
Georgia
Impact
Lucida Console
MS Sans Serif
MS Serif
Palatino Linotype
Tahoma
Trebuchet MS
Verdana
14
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30
34
38
42
46
52
56
64
72
108
Symbol : 0
Ord : 0
Mening : 0

Slumpmässigt register för bokstäver i texten

Omvandling av registreringsregistret för Random

Det här verktyget konverterar register över bokstäver i din text eller del till slumpmässigt: En del av bokstäverna konverteras till det övre registret, en del till det nedre. För att välja ett avsnitt i den transformerade texten är det nödvändigt att välja den i textfältet.

Funktioner
Registrera
Slumpmässig ordning
Omvänd ordning
Hitta och ersätta