Rena
Kopiera
Comic Sans MS
Times New Roman
Arial
Arial Black
Bookman Old Style
Century Gothic
Comic Sans MS
Courier
Courier New
Garamond
Georgia
Impact
Lucida Console
MS Sans Serif
MS Serif
Palatino Linotype
Tahoma
Trebuchet MS
Verdana
14
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30
34
38
42
46
52
56
64
72
108
Symbol : 0
Ord : 0
Mening : 0

Räkna antalet repetitioner av bokstäver, ord i texten

Antalet upprepade tecken och ord

Detta program låter dig hitta alla upprepade tecken och ord i texten, beaktar deras nummer och skärmar i en bekväm platta. För att få statistik över en viss del av texten räcker det för att lyfta fram den - informationen kommer snabbt att uppdateras och visas i tabellen.

Funktioner
Registrera
Slumpmässig ordning
Omvänd ordning
Hitta och ersätta