Rena
Kopiera
Comic Sans MS
Times New Roman
Arial
Arial Black
Bookman Old Style
Century Gothic
Comic Sans MS
Courier
Courier New
Garamond
Georgia
Impact
Lucida Console
MS Sans Serif
MS Serif
Palatino Linotype
Tahoma
Trebuchet MS
Verdana
14
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30
34
38
42
46
52
56
64
72
108
Symbol : 0
Ord : 0
Mening : 0

Sök och utbyte av sammanfall i texten

Sök efter sammanfall och deras ersättning

Detta program låter dig hitta och ersätta avsnitten i texten. För att använda regelbundna uttryck, slå på motsvarande funktion i inställningarna. Nu kan du ersätta i enlighet med den vanliga expressionsmallen. I detta program behöver gränsen i mallen inte installeras. Det är också möjligt att ersätta båda en gång för varje sammanfall separat. Programmet presenterar möjligheten att ignorera registret när man söker efter tillfällen i raden.

Funktioner
Registrera
Slumpmässig ordning
Omvänd ordning
Hitta och ersätta