Rena
Kopiera
Comic Sans MS
Times New Roman
Arial
Arial Black
Bookman Old Style
Century Gothic
Comic Sans MS
Courier
Courier New
Garamond
Georgia
Impact
Lucida Console
MS Sans Serif
MS Serif
Palatino Linotype
Tahoma
Trebuchet MS
Verdana
14
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30
34
38
42
46
52
56
64
72
108
Symbol : 0
Ord : 0
Mening : 0

Antalet tecken, ord och meningar i texten

Statistik i texten

Det här verktyget låter dig få antalet symboler som används, ord och meningar i texten, oavsett storleken på din text. Du kan också välja en del av texten och få information uteslutande om det valda avsnittet i texten.

Funktioner
Registrera
Slumpmässig ordning
Omvänd ordning
Hitta och ersätta